Przyszłość jest w Białymstoku

praca w Białymstoku

W Białymstoku ogromną popularnością cieszy się projekt Akademia Przyszłości, który to pomaga dzieciom przełamać swoje bariery i uwierzyć, że mogą osiągnąć swój mały sukces. Jest to pewnego rodzaju także projekt, który przygotowuje od najmłodszych lat do wejścia na rynek pracy i oswajania własnych słabości oraz radzenia sobie z tremą.

Wolontariusze działający w Akademii współpracują z dziećmi 1 do 1. Dzięki zaangażowaniu rozwijają ich talenty, mocne strony, dają im rady i wskazówki. Najważniejsze, że ktoś wysłucha tych dzieciaków i będzie się starał dać im taką pomoc i spędzić z nimi czas w sposób, którego oczekują i który będzie wiązał się z przyszłością.

Jeśli, któreś dziecko przejawia talent w określonym kierunku, to dzięki spotkaniom z wolontariuszami, rozwija swój warsztat. Niektóre dzieci mają już sprecyzowane plany, co do tego, kim chcą zostać w przyszłości. Dlatego też np. zajęcia malarskie, czy z zakresu organizacji i planowania czasu to zdecydowanie przydatny i wartościowo spędzony czas.

Wartościowe zajęcia to też takie, na których dzieci przełamują swoje trudności i pozbywają się własnych demonów. Ćwiczenia z asertywności, zwalczania nieśmiałości, nauki nowych rzeczy, przydatnych zachowań, które kiedyś z pewnością będą mogły mieć odniesienie do kariery zawodowej.

Bardzo ważne jest, aby już na etapie dzieciństwa, szkoły podstawowej zaszczepić w dzieciach dobre wzorce, które kiedyś wykorzystają. Uczy to otwartości, innego spojrzenia na świat, ale też przede wszystkim spojrzenia na siebie, w taki sposób, aby się nie wstydzić i przełamać strach. Aby pokazać swoje sukcesy i ich się nie obawiać. Dzięki takim działaniom buduje się silnych, młodych ludzi, którzy świadomi są swojej wartości na rynku pracy w przyszłości.

Jeśli dziecko przejawia od małego pewne predyspozycje, trzeba je pielęgnować i rozwijać, bo może wykluć się z tego coś dobrego. Kto wie, być może w przyszłości zostanie sławnym aktorem, prezesem dużej firmy IT, czy słynnym sportowcem. Grunt to dostrzec potencjał i szlifować diament, dopóki nie zacznie błyszczeć.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *