Białystok zawodowo

popyt na zawody Białystok

Deficyt w niektórych grupach zawodowych może być spowodowany ogromnym zapotrzebowaniem na niektórych pracowników na obecnym lokalnym rynku pracy w Białymstoku. Dla poszukujących pracy może to oznaczać, że nie powinni mieć oni żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Występujące zapotrzebowanie na poszczególnych pracowników ma także wpływ na zmiany zachodzące na rynku pracy. Prowadzi to do zwiększenia wynagrodzeń i lepszych warunków zatrudnienia. Wśród zawodów sklasyfikowanych jako deficytowe na białostockim rynku pracy znajdują się: administratorzy stron internetowych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, inspektorzy nadzoru budowlanego, kamieniarze, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, masarze i przetwórcy ryb, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, robotnicy leśni, samodzielni księgowi, spawacze, spedytorzy i logistycy oraz szefowie kuchni.

Równowaga na lokalnym rynku pracy w Białymstoku oznacza z kolei, że zawody sklasyfikowane w tej grupie znajdują się w równowadze pomiędzy zapotrzebowaniem rynku a kapitałem ludzkim zdolnym podjąć zatrudnienie na określonym etapie. Wśród nich znajdują się: agenci ubezpieczeniowi, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, architekci i urbaniści, archiwiści i muzealnicy, asystenci w edukacji, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji, naukowej, ceramicy przemysłowi, cukiernicy, dentyści, fizjoterapeuci i masażyści, floryści, fryzjerzy, geodeci i kartografowie, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, graficy komputerowi, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie mechanicy, kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów osobowych, kierownicy ds. produkcji, kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kosmetyczki, listonosze i kurierzy, magazynierzy, meteorolodzy, geolodzy, geografowie, monterzy elektronicy, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, monterzy okien i szklarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych, obuwnicy, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, pomoce kuchenne, pozostali specjaliści edukacji, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poczty, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, pracownicy usług pogrzebowych, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, sekretarki i asystenci, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści telekomunikacji, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, tapicerzy, weterynarze, windykatorzy oraz zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Nadwyżka oznacza, że znalezienie pracy może być trudniejsze, niż się początkowo wydaje. Lokalny rynek pracy jest przesycony konkretnymi grupami zawodowymi, wśród których zatrudnienie osiągnęło punkt kulminacyjny i nie ma możliwości, aby go przekroczyć, chyba że akurat zwolni się jakieś miejsce. W tej grupie w Białymstoku znajdują się: architekci krajobrazu, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, dziennikarze i redaktorzy, ekonomiści, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, fotografowie, inżynierowie budownictwa, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie inżynierii środowiska, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy maszyn włókienniczych, pedagodzy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP, pracownicy socjalni, prawnicy, robotnicy obróbki skóry, rolnicy i hodowcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści technologii żywności i żywienia, ślusarze, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy mechanicy, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *