Białystok
praca, życie, rozrywka

studia - kultura - praca
Białystok to centrum wielu wyznań, obyczajów i tradycji. Współgra tu wiele różnorodności, które wzajemnie się przenikają i scalają.

Nie stój z boku
Poznaj życie w Białymstoku!

O mieście

Stolica województwa podlaskiego

Liczący blisko 300 tysięcy mieszkańców Białystok jest największym miastem w Polsce północno-wschodniej. To także duży ośrodek akademicki. W mieście prężnie działa 15 uczelni wyższych. Jest to także centrum administracyjne, gospodarcze, naukowe i kulturalne na Podlasiu.

Białystok: ciekawe miasto!

Białystok to miasto-mieszanka wielu kultur i różnych branż. Rynek pracy zdominowany jest przez przemysł maszynowy, elektromaszynowy, elektrotechniczny, spożywczy i tekstylny.

Wielokulturowość

Miejsce zamieszkania przedstawicieli Białorusi, Litwy, Rosji i oczywiście Polski.

Inwestycje

Wsparcie młodych przedsiębiorców oraz poszukiwanie inwestorów to główny cel.

Miasto studentów

Na 15 uczelniach w Białymstoku studiuje ponad 30 tys. studentów.

Rynek pracy

Zachodzące zmiany w przyszłości poprawią sytuację pracowników.

Turystyka

Nie brak tu zabytków, a także muzeów, galerii sztuki, teatrów, filharmonii…

Komunikacja

Nowa siatka połączeń drogowych to szansa na wzrost inwestycji w mieście.

Zmiany na rynku pracy

Praca i płaca

Zachodzące zmiany są najbardziej widoczne w spadku bezrobocia oraz wzroście płac.

Przedsiębiorcy

W mieście funkcjonują 52 duże firmy zatrudniające okolicznych mieszkańców.

Technologia

W Białymstoku bardzo prężnie rozwija się branża IT, która powoli zaczyna dominować rynek pracy.

Pomoc

Bezrobotni mogą skorzystać ze szkoleń bądź projektów zmieniających lub podnoszących kwalifikacje.

7

% bezrobocia

15

uczelni

30

tys. studentów

52

duże przedsiębiorstwa

Praca w Białymstoku

Przeglądaj aktualne oferty pracy, wybierz pracodawcę, u którego chcesz realizować się zawodowo. Praca marzeń jest na wyciągnięcie ręki!Nie stój z boku. Znajdź pracę marzeń w Białymstoku!

Informacje z Białegostoku

Dowiedz się co słychać w mieście.

Pomoc aktywizacyjna w Białymstoku

Na koniec listopada 2017 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku zarejestrowanych było 13887 osób bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to, że z szeregów Powiatowego Urzędu Pracy ubyło 230 osób. Z pomocy urzędowej korzysta coraz więcej osób, co przekłada się na widoczne efekty w strukturze zatrudnienia i lokalnego rynku pracy.

Formy pomocy

Bezrobotni rejestrujący się w PUP-ie w Białymstoku mają możliwość skorzystania z wielu form wsparcia, zaczynając od: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, form wspierających podnoszenie kwalifikacji, świadczeń pieniężnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje usługę pośrednictwa pracy. W jej ramach możesz uzyskać informacje przede wszystkim o ofertach pracy. Dodatkowo na temat organizowanych giełd pracy oraz targów pracy. Można także skorzystać z innych form pomocy, jeśli te oferowane przez urząd nie są wystarczające dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie. Nadrzędną formą pomocy jest udostępnianie ofert pracodawców oraz wskazanie odpowiedniego kandydata na stanowisko, na którym występuje wakat.

Poradnictwo zawodowe

Kolejna usługa rynku pracy, czyli poradnictwo zawodowe polega na rozwiązywaniu problemów zawodowych osób bezrobotnych przez pracownika urzędy. Pomoc określona jest jako forma indywidualnego kontaktu pracownika urzędy z osobą potrzebującą pomocy drogą telefoniczną lub elektroniczną. W zakresie tej usługi są także warsztaty, czyli grupowe spotkania dla osób potrzebujących wsparcie z urzędu pracy. W ramach usługi możesz uzyskać pomoc przy wyborze lub zmianie zawodu, zaplanowaniu kariery zawodowej, uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, określeniu swoich kompetencji i zainteresowań oraz zaplanowaniu rozwoju zawodowego.

Podnoszenie kwalifikacji

W ramach aktywizacji zawodowej osoby zarejestrowane w białostockim urzędzie pracy, mogą skorzystać z licznych programów, które znacząco wpływają na zmianę oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wymienić należy w szczególności te, których wyniki są szczególnie widoczne w statystykach bezrobocia w Białymstoku: staże i bony stażowe, szkolenia i bony szkoleniowe, trójstronne umowy szkoleniowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, dofinansowanie studiów podyplomowych, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, pożyczka szkoleniowa oraz kształcenie ustawiczne.

Świadczenia pieniężne

Urząd Pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy świadczenia pieniężne, które przeznaczone są na rozwój, podnoszenie kwalifikacji oraz aktywizację zawodową. Wśród świadczeń znajdują się: zasiłek dla osób bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy, aktualne wysokości świadczeń.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W ramach pomocy zarówno dla osób bezrobotnych, jak i poszukujących pracy oraz pracodawców poszukujących pracowników można liczyć na refundację kosztów wyposażenia, lub doposażenia stanowiska pracy. W ramach programu dostępne są: jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenie aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, grant na telepracę, zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia, zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby powyżej 50 roku życia oraz refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com