Praca w ochronie – Białystok

praca w ochronie

Praca w ochronie

Pracując w ochronie, można zdecydować się na zrobienie licencji, jednak nie jest to konieczne. Posiadanie uprawnień daje oczywiście większe szanse rozwoju. Osoby bez licencji nie muszą mieć specjalnego przygotowania. Pracodawcy nie wymagają ani kursów, ani konkretnego wykształcenia. Główne zadania niewykwalifikowanych ochroniarzy to pilnowanie budynku oraz dbanie, aby na teren obiektu nie wchodziły osoby niepożądane.

Firmy ochroniarskie – Białystok

Jakie cechy musi posiadać osoba, która chce rozpocząć pracę w tej branży? Profesjonalne firmy ochroniarskie, najczęściej wymagają wyższych kwalifikacji. Do zadań pracowników należy nie tylko pilnowanie budynków, ale również:

 • ochrona osób przed atakami (często są to znane osobistości np. politycy lub gwiazdy estrady, jak również świadkowie koronni),
 • konwojowanie przesyłek np. pieniędzy z banku,
 • dbanie o bezpieczeństwo podczas imprez masowych.

Zapotrzebowanie na usługi agencji ochrony mienia ciągle rośnie. Podmioty gospodarcze, urzędy, banki zatrudniają firmy ochroniarskie.

Licencja ochrony – Białystok

Aby uzyskać licencję, trzeba ukończyć kurs lub szkołę policealną. Wpis na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony może zostać dokonany, gdy kandydat:

 • ma ukończone 18 ( w przypadku pracowników zabezpieczenia technicznego) lub 21 lat (pracownicy ochrony fizycznej),
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada świadectwo ukończenia co najmniej ośmioletniej szkoły podstawowej (lub gimnazjum),
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa,
 • posiada zaświadczenie o nienagannej opinii wydane przez komendanta powiatowego policji,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wypełniania obowiązków zawodowych potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • ma teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony oraz technik interwencyjnych.

Wpisu na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony dokonuje Komendant Wojewódzki Policji na wniosek kandydatów. Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy zainteresowani muszą przedstawić następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o braku karalności,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wypełniania obowiązków zawodowych,
 • dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne,
 • potwierdzenie nadania wpłaty za wydanie zaświadczenia kwalifikowanemu pracownikowi ochrony fizycznej.

Dozorca – Białystok

Pracownicy bez licencji, zatrudnieni na stanowiskach ochroniarzy, pełnią funkcję dozorców budynków. Wiele firm decyduje się na podpisanie umowy z emerytami oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą wykonywać zadania maksymalnie 7 godzin dziennie, czyli 35 godzin tygodniowo. Wyjątkiem jest praca przy ochronie mienia, gdzie obowiązuje normalny wymiar czasu pracy.

Ochrona mienia – Białystok

Czy dla poszukujących zatrudnienia mieszkańców województwa podlaskiego dobrym wyborem jest praca w ochronie? Białystok to miasto o zrównoważonym zapotrzebowaniu na osoby trudniące się ochroną fizyczną (dane z portalu Barometr zawodów). Oznacza to, że liczba ofert w sektorze ochroniarskim mniej więcej równa się liczbie chętnych do podjęcia pracy.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *