Mama w pracy

praca dla mam w Białymstoku

Grupą szczególnie narażoną na utratę pracy są zazwyczaj młode matki. Wiele z nich po powrocie z urlopu macierzyńskiego czekają nieprzyjemne niespodzianki w postaci wypowiedzenia. Niestety dla młodych matek jest to rzeczywistość, z którą muszą się mierzyć niejednokrotnie na polskim rynku pracy.

Cykle dla mam

W Białymstoku coraz częściej podejmuje się temat „mamy w pracy”. Chodzi między innymi o to, jak wygląda powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, jakie prawa przysługują mamom, na jakie udogodnienia mogą liczyć oraz jakie działania warto podjąć. Cykle szkoleń i warsztatów oraz programy aktywizacyjne oferowane kobietom-mamom zyskują na sile w Białymstoku. To pokazuje gdzie leży problem i jak duża jest jego skala. Chętnych mam na udział w zajęciach zdecydowanie nie brakuje.

Różne problemy

W życiu większości kobiet przychodzi taki moment, kiedy priorytetem staje się rodzina i dziecko. Wtedy zdarza się, że spotkanie z rzeczywistością rynku pracy bywa brutalne. Niektóre kobiety pracujące na umowę o pracę mają zapewnione zatrudnienie do dnia porodu. Potem pozbawione są większości świadczeń, które z kolei przysługują mamom zatrudnianym na czas nieokreślony. Bywa i tak, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego zostaje im wręczone wypowiedzenie. Są też mamy, które nie pracowały wcale, pracowały na podstawie „umowy śmieciowej” lub prowadziły działalność gospodarczą, która siłą rzeczy zeszła na drugi plan i przestała przynosić dochody, a ZUS trzeba z czegoś opłacić. Budowanie na nowo siatki klientów może okazać się na tym etapie problematyczne.

Doradztwo

Dlatego inicjatywy białostockie odpowiadają na najbardziej nurtujące pytania mam oraz doradzają, jak aktywnie powrócić do pracy i nie dać się porwać nieprzychylnym trendom rynku pracy.

Precz stereotypom

Warsztaty, konferencje i szkolenia pozwalają wzmocnić kompetencje i zaplanować drogę powrotu. Jak nie dać się zwariować i zachować przy tym równowagę pomiędzy życiem prywatnym a pracą? To temat podstawowy wielu szkoleń z dedykacją dla mam. Aktywność zawodowa kobiet jest dramatycznie niska. Pracę zawodową podejmuje zaledwie 6 na 10 kobiet. W miejscu, gdzie dodatkowo utrwalane są stereotypowe podziały ról, ta aktywność jeszcze niższa. Taką sytuację można zaobserwować w Białymstoku. Dlatego tak ważne jest, aby to kobiety przejęły inicjatywę i walczyły o swoją przyszłość na rynku pracy.

Wada, czy zaleta?

To, co dla wielu pracodawców wydaje się uciążliwym czynnikiem (czyli dziecko), dla niektórych staje się plusem. Kobieta będąca matką jest dla nich bardziej zorganizowana, poukładana, wydajniejsza i pewniejsza swojej wartości. Takie podejście do kobiet-mam reprezentują właśnie organizatorzy przedsięwzięć odbywających się w Białymstoku.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *