Dlaczego tak dużo kobiet pozostaje biernych zawodowo?

kobiety bierne zawodowo Bialystok

Podlasie to rejon o rolniczym charakterze, gdzie poziom bezrobocia przewyższa wiele innych województw, a ludzie mają tradycyjne podejście do życia. Nikogo więc nie dziwi, że wiele kobiet, zamiast szukać pracy, oddaje się wychowaniu dzieci lub opiece nad schorowanymi rodzicami.

Spośród kobiet, które są nieaktywne zawodowo, prawie 1/3 rezygnuje z kariery na rzecz obowiązków domowych. Kobiety bierne zawodowo jako główne bariery wejścia na rynek pracy wskazują konieczność opieki nad dzieckiem oraz brak interesujących ofert pracy w okolicy, a także brak znajomości branżowych.

Dla kobiet z podlaskiego, zwłaszcza tych, które mają małe dzieci, bardzo duże znaczenie ma dyspozycyjność. Większość kobiet twierdzi, że do aktywności zawodowej mogłyby je przekonać ogłoszenia rekrutacyjne, uwzględniające elastyczny czas pracy – według statystyk, właśnie tak odpowiedziała ponad połowa respondentek. Kobiety są zainteresowane pracą w niepełnym wymiarze czasu oraz pracą z domu, a powrót na rynek pracy uzależniają także od dostępności żłobków i przedszkoli.

Z pewnością elastyczne godziny pracy, a zwłaszcza możliwość pracy zdalnej, mogłaby wiele zmienić. Na takie rozwiązania otwiera się coraz więcej współczesnych firm. Z pewnością znaczenie ma również zaangażowanie się członków rodziny w obowiązki domowe.

Poza tym niektóre kobiety oddają się dorywczym pracom w szarej strefie. Część z nich nie chce pracować za najniższe wynagrodzenie w obawie przed tym, że wzrost dochodów rodziny sprawi, że nie zakwalifikują się do otrzymania wsparcia socjalnego.

Powodem tego, że wiele kobiet w województwie podlaskim pozostaje bez pracy, może być również stereotypowe podejście do kobiety jako pracownika (w województwie podlaskim podział na zawody męskie i damskie był niegdyś bardzo wyraźny). Przeszkodą w podjęciu pracy bywa też niski poziom wykształcenia. Ten ostatni aspekt ma znaczenie zwłaszcza u młodych mam, które porzuciły edukację na rzecz macierzyństwa.

Kobiety, które po kilkuletnim okresie bierności zawodowej chcą mimo wszystko znaleźć pracę w województwie podlaskim, powinny rozważyć przekwalifikowanie się lub dokształcenie. Brak doświadczenia zawodowego też bywa problematyczny, ale w czasach rynku pracownika, coraz więcej pracodawców przymyka na to oko. Poza tym kobiety mogą pomyśleć o prowadzeniu w domu własnej działalności gospodarczej.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *