Księgowa – zarobki, wykształcenie i wymagania

księgowa

Zawód księgowego jest zdominowany przez kobiety. Aż 88% osób zatrudnionych w tym charakterze to panie, dlatego większość ogłoszeń o pracę jest skierowana właśnie do nich. Nie znaczy to, że mężczyźni nie mogą brać udziału w rekrutacji na stanowisko „księgowej”. Co prawda tę formę przyjęło zwyczajowo wiele przedsiębiorstw, nie wiąże się jednak z ograniczeniami dotyczącymi możliwości zatrudnienia z uwagi na płeć.

Księgowa – praca

Księgowa to osoba, która prowadzi księgi rachunkowe danej firmy czy instytucji. W obrębie tego zawodu istnieje szereg specjalizacji. W zależności od umiejętności kandydat na to stanowisko może zostać zatrudniony jako młodszy księgowy, samodzielny/starszy księgowy czy pomoc księgowego. Co więcej, osoba taka może na przykład pełnić funkcję księgowego do spraw rachuby, do spraw rozrachunków, do spraw kosztów czy księgowego bilansisty.

Co robi księgowa?

Codzienna praca księgowej różni się zależnie od specjalizacji czy miejsca zatrudnienia. Jak wspomnieliśmy, do najważniejszych obowiązków takiej osoby należy prowadzenie ewidencji księgowej firmy, w tym tworzenie i rozliczanie faktur, uzgadnianie sald z kontrahentami, przygotowywanie deklaracji podatkowych czy rozliczanie przedsiębiorstwa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto to księgowa jest odpowiedzialna za listę płac w firmie oraz obsługiwanie systemu wynagrodzeń.

Jak zostać księgowym – wykształcenie

Do niedawna, by uzyskać kwalifikacje księgowego, konieczne było zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie specjalnego certyfikatu. Teraz nie ma już takiego wymagania. Wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w tym zawodzie kandydaci zdobywają na studiach. Na przykład na kierunku rachunkowość, finanse czy ekonomia – bądź na specjalistycznych kursach.

Wykształcenie księgowego nie jest jednak aż tak ważne jak znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego. Te bowiem stanowią podstawę jego codziennej pracy. Wiedzę teoretyczną powinno się podeprzeć doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Wiele osób już w trakcie nauki odbywa staże pod okiem doświadczonych księgowych.

Księgowa – wymagania

Decydując się na podjęcie pracy w księgowości, kandydat powinien mieć również świadomość, że przez cały czas będzie musiał się doszkalać z zakresu prawa podatkowego. Śledzenie zmian w przepisach jest bardzo istotne, te bowiem są wprowadzane dość często. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi zachować czujność. Wszystkie dokonywane przez nią operacje muszą być zgodne z obowiązującym prawem i w pełni legalne. W przeciwnym wypadku narazi przedsiębiorstwo na straty, na przykład w postaci grzywny.

Cechy księgowego

Prócz chęci do nauki, jakie jeszcze są preferowane cechy księgowego? Idealny kandydat to osoba, która lubi pracować z liczbami i bazami danych. Jest drobiazgowa, dokładna, ma bardzo dobrą pamięć, potrafi dotrzymywać terminów, a także cechuje się cierpliwością i samodzielnością. Musi być to również ktoś uczciwy. Przestrzeganie podstawowych zasad etycznych jest w tym zawodzie bardzo ważne, gdyż operowanie z dużymi sumami pieniędzy może budzić pokusę nadużyć.

Ile zarabia księgowa?

Zarobki księgowego różnią się w zależności od zakresu jego obowiązków i posiadanych umiejętności. Średnie wynagrodzenie całkowite osoby na tym stanowisku wynosi 4323 zł brutto. Jedna czwarta najgorzej opłacanych księgowych otrzymuje pensję niższą niż 3400 zł brutto miesięcznie. 25% najlepiej zarabiających może liczyć na miesięczne wynagrodzenie powyżej 5300 zł brutto.

Białystok – księgowa

Jeśli poszukujesz pracy jako księgowa lub księgowy, masz kilka możliwości. Jest spore zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie – dogodne oferty pracy znajdują się na przykład za pośrednictwem Internetu lub Powiatowego Urzędu Pracy.

W Białymstoku księgowa może znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej firmie czy instytucji. Jej usługi są potrzebne wszędzie tam, gdzie dochodzi do operacji finansowych, a pracownicy otrzymują wynagrodzenie.

Zamiast wiązać się umową z jedną firmą, istnieje możliwość zatrudnienia się w biurze rachunkowym, a więc firmie prowadzącej księgi wielu różnych przedsiębiorstw jednocześnie. Jest to opcja dająca zwykle większe zarobki, jednak wymaga od księgowego podzielności uwagi i wielozadaniowości.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *