Software Architect

Projektowanie i budowaniu architektury systemów informatycznych. Opracowanie ram architektonicznych dla systemów IT wdrażanych w organizacji. Realizacja projektów DW/ETL/BI. Praktyczne wykorzystanie znajomości wzorców architektonicznych i projektowych. Praca w...

Zobacz całą ofertę 2021-09-14

Specjalista ds. rekrutacji

Opis stanowiska: Realizacja projektów rekrutacyjnych na stanowiska produkcyjne, specjalistyczne oraz menedżerskie Zarządzanie kanałami rekrutacyjnymi (portale, targi, sieci społecznościowe itp.) Bezpośrednie pozyskiwanie Kandydatów oraz aktywne zarządzanie...

Zobacz całą ofertę 2021-09-14

Kierownik Działu Reklamacji

Opis stanowiska: Organizacja i nadzór pracy Działu Reklamacji Koordynacja działań związanych z procesem obsługi zgłoszonych reklamacji do Działu Reklamacji Nadzór nad realizacją zadań podległych pracowników w zakresie obsługi reklamacyjnej Podejmowanie...

Zobacz całą ofertę 2021-09-14

Kierownik robót mostowych

Zakres zadań: Realizację robót zgodnie z dokumentacją oraz przepisami prawa budowlanego. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie, wynikających z Ustawy „Prawo Budowlane”. Rozpracowanie dokumentacji dot. realizowanego zadania, opracowanie...

Zobacz całą ofertę 2021-09-14

Starszy specjalista ds. rozliczeń

NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: Przygotowywanie harmonogramów fakturowania, przerobów i płatności. Kontrolowanie kosztów związanych z realizacją budowy. Kontrolowanie umów, faktur i wszelkich zobowiązań pod kątem formalno-rachunkowym....

Zobacz całą ofertę 2021-09-14

Administrator Kontraktu

NA TYM STANOWISKU, BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: Monitorowanie procesu realizacji budowy pod kątem zgodności z kontraktem w zakresie obowiązków formalnych oraz pod kątem potencjalnych roszczeń. Koordynacja przepływu informacji pomiędzy kadrą zarządzającą...

Zobacz całą ofertę 2021-09-14

Starszy Doradca ds. Klientów Biznesowych

Twoje zadania: Sprzedaż produktów i usług Play w tym usług z zakresu ICT (Cloud, VOIP, FTTH) Pozyskiwanie i utrzymanie Klientów Biznesowych z określonego segmentu rynku Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami Doradztwo w zakresie ofert i...

Zobacz całą ofertę 2021-09-14

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com