Praca: Zarządca / Zarządczyni Rejonu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Zarządca / Zarządczyni Rejonu
Miejsce pracy: Białystok
Na tym stanowisku odpowiedzialny będziesz za:
 • Organizację i sprawowanie bieżącego nadzoru i koordynacji pracy Administratorów nieruchomości oraz zespołu utrzymania nieruchomości;
 • Bezpośrednie inicjowanie usprawnień organizacyjnych i technicznych, zgłaszania wniosków dla zapewnienia efektywnego zagospodarowania nieruchomości i powierzchni w tych nieruchomościach;
 • Sprawowania nadzoru, nad jakością i terminowością wykonywanych prac utrzymaniowo-remontowych;
 • Bieżący nadzór nad właściwym utrzymaniem i wykorzystaniem urządzeń technicznych, maszyn, sprzętu i narzędzi;
 • Współpracę z właściwymi terenowo organami administracji samorządowej;
 • Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z pracy Rejonu, w tym ewidencji nieruchomości administrowanych przez Rejon z uwzględnieniem ich użytkowników;
 • Ewidencję bieżącego nadzoru realizacji umów zawartych z użytkownikami nieruchomości;
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na administrowanych obiektach.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Doświadczenia w obsłudze nieruchomości - mile widziana licencja zarządcy nieruchomości lub studia podyplomowe na kierunku związanym z nieruchomościami;
 • Znajomości przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym, Ustawa o własności lokali);
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office - mile widziana znajomość Norma Pro i/lub AutoCAD;
 • Umiejętności organizacji pracy własnej i samodzielności w działaniu;
 • Odporności na stres, terminowości i rzetelności;
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych - mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • Czynnego prawa jazdy kategorii B.
Oferujemy
 • Praca na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat;
 • Stabilizacja - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza;
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów;
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników;
 • Atmosfera - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel;
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ