Praca: Zarządca nieruchomości

DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Zarządca nieruchomości
na czas określony
Departament Sprzedaży i Najmu Nieuchomości

(Białystok)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • wykonujesz zadania Zarządcy Nieruchomości, mające na celu efektywne zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi na terytorium działania Zespołu,
 • przyjmujesz nieruchomości do zarządzania, uczestniczysz w odbiorze lokalu oraz przejmujesz dokumentację prawną lokalu,
 • aktywnie współpracujesz z innymi jednostkami organizacyjnymi przy zbywaniu nieruchomości Banku,
 • uczestniczysz w działaniach związanych z zarządzaniem obrotem nieruchomościami, mających na celu regulację stanu prawnego, przekształcenia praw do nieruchomości, zbycie, nabycie, najem i wynajem nieruchomości,
 • podpisujesz akty notarialne oraz umowy wynajmu w ramach udzielonych pełnomocnictw,
 • obsługujesz umowy dotyczące zarządzanych nieruchomości w zakresie realizacji zapisów, przygotowujesz aneksy i pisma dotyczące istotnych zapisów zawartych w umowach, procedujesz zmiany w umowach niewymagających negocjacji, współpracujesz z wynajmującymi w zakresie zawartych umów najmu,
 • nawiązujesz i podtrzymujesz relacje z Wynajmującymi oraz Najemcami, celem rozwiązywania bieżących problemów w nieruchomościach, prowadzisz korespondencję z klientem zewnętrznym w zakresie zarządzanych nieruchomości,
 • przygotowujesz projekty umów wynajmu i dzierżawy zarządzanych nieruchomości oraz monitorujesz zawarte umowy w tym zakresie,
 • weryfikujesz dane, gromadzisz i przechowujesz dokumentację niezbędną dla prawidłowego określenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku od nieruchomości oraz korekt podatku od nieruchomości, dokumentujesz transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo (ceny transferowe), aktualizujesz bazy danych.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz doświadczenie w zarządzaniu / administrowaniu nieruchomościami,
 • posiadasz znajomość przepisów prawa w zakresie zarządzania / administrowania nieruchomościami,
 • masz wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu gospodarki nieruchomościami lub prawnicze,
 • posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • posiadasz prawo jazdy kat B oraz gotowość do podróży służbowych,
 • znasz bardzo dobrze środowisko Microsoft; Pakiet Office - Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook,
 • posiadasz licencję zarządcy nieruchomości lub inne licencje i uprawnienia związane z nieruchomościami.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!
APLIKUJ TERAZ