Praca: Trener pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Trener pracy
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2529
OBOWIĄZKI:
Trener pracy będzie wspierał dorosłe osoby z niepełnosprawnością w działaniach zmierzających do m.in.: - zwiększenia poziomu wiedzy o lokalnym rynku pracy i jego wymaganiach; - zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego przez udział w praktykach; - poprawy samodzielności w codziennym życiu; - zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Trener pracy będzie odpowiadał w szczególności za: - Prawidłową realizację działań zgodnie z założeniami oraz harmonogramem; - Osiągnięcie rezultatów działań - zwiększenie aktywności społecznej i samodzielności uczestników i uczestniczek, zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami - zgodnie z 5-etapowym modelem zatrudniania wspomaganego; - Przygotowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań; - Bieżący kontakt z koordynatorem; - Współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji działań - udział w spotkaniach zespołu
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania: 1. Wykształcenie min. średnie; 2. Podstawowa wiedza w zakresie prawa pracy, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami znajomość ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami; 3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe na rynku pracy, w tym w formie wolontariatu; 4. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym w formie wolontariatu (min. 3 miesiące bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością); Wymagania dodatkowe:1. Znajomość modelu zatrudniania wspomaganego; 2. Znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 3. Znajomość podstawowych pojęć zawartych w Kodeksie Pracy; 4. Znajomość orzecznictwa dotyczącego osób z niepełnosprawnością; 5. Znajomość systemu placówek wsparcia osób z niepełnosprawnością na terenie Miasta Białegostoku;

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 300 - 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku