Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 120450

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności
2. obciążenie mięśniowo-szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej) oraz obciążenie
narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym - powyżej 4 godzin dziennie
3. czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
4. możliwa praca w terenie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. praca w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze budynku Komendy, brak windy
2. praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
3. budynek Komendy i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
4. praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • wykonuje zadania w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych w urządzeniach, systemach i sieciach teleinformatycznych Komendy Wojewódzkiej PSP i jednostek podległych
 • wykonuje czynności w zakresie administrowania systemami służącymi do zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz działa na rzecz rozwoju tych systemów
 • wykonuje czynności w zakresie analizy logów systemowych i weryfikacji występujących anomalii w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz analizuje otrzymane ostrzeżenia o podatnościach
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Komendy Głównej PSP w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • udziela pomocy komórkom organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w zakresie stosowania dobrych praktyk ochrony danych
 • współpracuje w zakresie lokalnych zespołów reagowania na incydenty teleinformatyczne z CERT KG PSP oraz CSIRT GOV
 • współdziała z organami administracji na terenie województwa w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • wykonuje czynności w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w zakresie właściwego prowadzenia spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zabezpieczeń sieciowych
 • Znajomość zasad zabezpieczeń technicznych stosowanych w urządzeniach, systemach i sieciach teleinformatycznych
 • Znajomość zasad pracy biurowej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ