Praca: Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 86578

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka)

 • zadania wykonywane w siedzibie Izby


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • drzwi wewnętrzne oraz ciągi komunikacyjnej  są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • siedziba izby jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym  w windę osobową,

 • winda jest  dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających  się  na wózkach inwalidzkich,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • na terenie izby wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Przygotowuje zaświadczenia do ZER MSWiA. Analizuje przebieg służby i uposażeń.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydawania zaświadczeń potwierdzających realizację tzw. "zadań policyjnych".
 • Prowadzi sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi przysługującymi byłym funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej i emerytom MSWiA.
 • Prowadzi sprawy związane z pożyczkami na cele mieszkaniowe funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
 • Znajomość przepisów KPA i umiejętność ich stosowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ