Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84642

Warunki pracy

Praca o charakterze laboratoryjnym i biurowym oraz na zewnątrz
Prowadzenie badań i wydawanie opinii biegłego z zakresu badań daktyloskopijnych
Koordynacja Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej na terenie
woj. podlaskiego oraz wykonywanie czynności operatora AFIS
Praca w terenie- np. udział w oględzinach miejsc zdarzeń
Kierowanie pojazdem służbowym (kat. B)
Praca przy komputerze- promieniowanie elektromagnetyczne (monitor komputera),
Praca z oświetlaczami kryminalistycznymi (promieniowanie)
Obciążenie narządu wzroku (praca z lupą, mikroskopem),
Praca w narażaniu na działanie czynników biologicznych i chemicznych,


Stanowisko pracy usytuowane jest w budynku KMP w Białymstoku

Zakres zadań

 • Wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii ze specjalności badania daktyloskopijne (identyfikacja daktyloskopijna, wizualizacja śladów).
 • Koordynacja systemu AFIS na terenie województwa podlaskiego.
 • Wykonywanie czynności operatora Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej.
 • Prowadzenie zbioru Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD).
 • Uczestniczenie w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń.
 • Zabezpieczanie pod względem kryminalistycznym innych miejsc przestępstw oraz zdarzeń w związku, z którymi niezbędny jest udział specjalisty z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji lub innych instytucji.
 • Udzielanie konsultacji technikom kryminalistyki oraz uczestniczenie w czynnościach kryminalistycznych i procesowych.
 • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu kryminalistyki, uczestniczenie w organizowanych zjazdach i sympozjach z zakresu przedmiotowej specjalności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu badań i wydawaniu opinii z zakresu badań daktyloskopijnych ( identyfikacja i wizualizacja śladów)
 • Uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii kryminalistycznych z zakresu badań daktyloskopijnych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństw
 • Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • Kreatywność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Znajomość obowiązujących ustaw i przepisów niezbędnych do wydawania opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs specjalistyczny dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uprawnienia do obsługi systemu AFIS
 • Znajomość języka obcego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
 • Posługiwanie się oprogramowaniem Adobe Photoshop,
 • Umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego,
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ