Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83141

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
krajowe wyjazdy służbowe,
praca w terenie, w trudnych warunkach środowiskowych,
praca w bezpośrednim otoczeniu ruchu drogowego,
prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Opiniuje i sprawdza dokumentacje projektowe dla Systemów Zarządzania Ruchem w celu zachowania ich funkcjonalności zgodnie z wytycznymi Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem oraz wymaganiami technicznymi dla inwestycji prowadzonych przez Oddział. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych,
 • Podejmuje działania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych, Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, systemów osłony wizyjno – meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej),
 • Sprawdza istniejące urządzenia systemów zarządzania ruchem i osłon meteorologicznych, systemów łączności alarmowej, kontroluje dzienniki pracy urządzeń, analizuje zgłoszenia celem identyfikacji problemów wpływających na wydajność i niezawodność Systemów Zarządzania Ruchem oraz przygotowuje materiały do postępowań przetargowych,
 • Współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie komunikatów wyświetlanych na znakach zmiennej treści,
 • Przygotowuje materiały dotyczące utrzymania i remontów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budową dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego, znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu oraz informatycznych,
 • wiedza i umiejętności w zakresie działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język angielski w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ