Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77854

Warunki pracy

Praca biurowa , możliwa praca w terenie. Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych ( komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . 


Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe-sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


 

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o zezwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego.Przygotowuje odpowiednie projekty decyzji.
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennych. Nadzoruje i przeprowadza ocenę polową i ocenę cech zewnętrznych.
 • Przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia przedsiębiorców, rolników zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych. Dostawców zamierzających prowadzić obrót sadowniczym materiałem szkółkarskim, rozmnożeniem i na sadzeniowym materiałem roślin warzywnych i ozdobnych.
 • Nadzoruje oraz przeprowadza kontrole: wytawarzania i przechowywania materiału siewnego, obrotu materiałem siewnym w tym pochodzącego z państw trzecich, upraw GMO, stosowania materiału siewnego, nadzoru nad akredytowanymi podmiotami.
 • Opracowuje dane do planów pracy komórek organizacyjnych. Opracowuje dane do sprawozdań, okresowych analiz i informacji z zakresu właściwości Działu. Nadzoruje prawidłowość wprowadzania danych do systemu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem , biologią, ochrona środowiska lub dziedzinami pokrewnymi.
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa .
 • Znajomość przepisów prawo przedsiębiorców,
 • Znajomość ustaw o ochronie roślin przed agrofagami i nasiennictwie wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin , ustawy o nawozach i nawożeniu wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy o mikroorganizmach i organizmach zmodyfikowanych genetycznie
 • Znajomość KPA
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ