Praca: Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77464

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • opracowuje decyzje Wojewody wprowadzające zmiany w budżecie Wojewody
 • opracowuje projekty oraz plany dochodów i wydatków budżetu Wojewody Podlaskiego, a także dokonuje podziału na poszczególne jednostki kwot dochodów i wydatków
 • opracowuje projekty wniosków do Ministra Finansów o pozyskanie dodatkowych środków oraz przygotowuje projekty decyzji Wojewody (w tym podziału na jednostki samorządu terytorialnego) na podstawie decyzji Ministra Finansów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ