Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77084

Warunki pracy

• Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. • Praca w terenie związana z realizacją przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz nadzorem nad prowadzonymi pracami. • Kontakt telefoniczny oraz bezpośredni z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz z jednostkami terenowymi. • Kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty z wykonawcami robót, dostawcami i usługodawcami. • Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku jednostki. • Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe. • Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane. • W razie potrzeby praca w ruchu i w terenie oraz prowadzenie samochodu w celu dojazdu do miejsca realizacji zadań służbowych (prawo jazdy kat. B).

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru budowlanego nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budowlanym.
 • Przygotowywanie zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji w zakresie budowlanym.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych (sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia).
 • Koordynacja pracy inspektorów branży budowlanej.
 • Dokonywanie odbioru/sprawdzenia zleconych do opracowania dokumentacji projektowych.
 • Sporządzenie opinii w sprawach związanych z utrzymaniem obiektów we właściwym stanie technicznym.
 • Dokonywanie odbioru wykonywanych robót budowlanych oraz rozliczanie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne profilowe o specjalności budowlanej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na budowie na stanowiskach technicnych
 • Uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej.
 • Komunikatywność
 • Znajomość programów kosztorysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawojazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Umiejętność analizy zjawisk i podejmowania właściwej decyzji.
 • Umiejętność obsługi komputera Word, Excel.
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ