Praca: Starszy referentdo spraw: kancelaryjnych i ochrony informacji niejawnych kancelarii ogólnej placówki sg w bobrownikach

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Starszy referentdo spraw: kancelaryjnych i ochrony informacji niejawnych kancelarii ogólnej placówki sg w bobrownikach
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2648
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:ewidencjonuje dokumenty wchodzące i wychodzące oraz elektroniczne nośniki danych w urządzeniach ewidencyjnych;przygotowuje oraz wydaje na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników dzienniki, rejestry i inne urządzenia ewidencyjne;uczestniczy w realizacji czynności związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej Placówki SG w Bobrownikach;wspomaga w pracy inspektora - kierownika Kancelarii Ogólnej podczas kompletowania akt spraw zakończonych celemprzekazania ich do archiwum zakładowego;uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji do okresowej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych;udziela wykonawcom merytorycznym wskazówek dotyczących wykonywania i ewidencjonowania dokumentów;prowadzi ewidencję pieczęci i stempli kancelaryjnych celem zapewnienia prawidłowego ich wykorzystania oraz zgodnościstanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym;wspomaga w pracy inspektora - kierownika Kancelarii Ogólnej w czasie wykonywania czynności dotyczących przeglądudokumentacji niejawnej celem poinformowania Komendanta Placówki o potrzebie zmiany bądź zniesienia klauzulitajności
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wykształcenie: średnieZnajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz instrukcji kancelaryjnejUmiejętność pracy w zespoleOdpowiedzialnośćSumiennośćDokładnośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy biurowejPrzeszkolenie z zakresu kancelaryjnej korespondencji niejawnejUprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku