Praca: Starszy referent

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/0259
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:- przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów jawnych i niejawnych;- udostępnianie i wydawanie materiałów jawnych i niejawnych;- prowadzenie na bieżąco urządzeń ewidencyjnych kancelarii;- właściwy obieg dokumentów zawierających informacje jawne i niejawne oraz ich ochronę w jednostce organizacyjnej;- udzielanie pomocy wykonawcom z zakresu zasad pracy biurowej oraz ochrony informacji niejawnych;- kontroli wykonawców z zakresu ochrony informacji niejawnych- zapewnienie obsługi kancelaryjnej JW
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:- wykształcenie minimalne: średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i bez stażu pracy- umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej);- dokładność, skrupulatność, zaangażowanie; - posiadanie obywatelstwa polskiego;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Preferowane:- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne;

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku