Praca: Starszy referent

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 117891

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu w systemie jednozmianowym (8 godz.);

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy;

 • realizacja zadań pod presją czasu;

 • narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka, telefon;

 • praca na wysokości do 3 m;

 • praca na II piętrze budynku, który nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak odpowiednich pomieszczeń hignieniczno - sanitarnych, brak windy oraz podjazdów). Jedynie korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • samodzielnie układa jadłospisy dekadowe w oparciu o aktualne przepisy i normy żywieniowe celem zapewnienia prawidłowego żywienia cudzoziemców w oparciu o aktualny program komputerowy dopuszczony do użytku na tym stanowisku
 • współuczestniczy w procesie leczenia cudzoziemców poprzez dobór optymalnej diety żywieniowej, udzielanie im porad dietetycznych, prowadzenie edukacji żywieniowej w celu wykonania zaleceń lekarza
 • analizuje preferencje i poziom satysfakcji cudzoziemców w zakresie żywienia w celu planowania żywienia zgodnie z ich oczekiwaniami i zwyczajami żywieniowymi
 • szkoli personel kuchenny Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia z zasad produkcji żywności
 • czynnie uczestniczy we wdrażaniu systemu HACCP oraz w jego weryfikacji i ulepszaniu w celu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych w kuchni i magazynie Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
 • analizuje strukturę żywionych osób pod kątem ich wieku, płci, stanu fizjologicznego w celu opracowania odpowiednich jadłospisów
 • wspomaga Kierownika Punktu Żywienia w zakresie nadzoru nad parametrami jakościowymi przygotowywanych posiłków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ze specjalnością dietetyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Przeszkolenie z zakresu technologii żywności, dietetyki
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Komunikatywność
 • Dokładność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Spostrzegawczość
 • Zdolność logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu GHP, GMP, HACCP
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ