Praca: Starszy referent

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 113843

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa;

 • praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy czasu pracy;

 • praca w siedzibie komendy oddziału;

 • realizacja zadań służbowych pod presją czasu;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka;

 • praca na wysokości do 3 m.;

 • w budynku brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 • brak windy;

 • korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • samodzielnie układa jadłospisy dekadowe w oparciu o aktualne przepisy i normy żywieniowe w oparciu o program komputerowy dopuszczony do użytku na zajmowanym stanowisku
 • współuczestniczy w procesie leczenia cudzoziemców porzez dobór optymalnej diety żywieniowej, udziela im porad dietetycznych, prowadzi edukację żywieniową w celu wykonania zaleceń lekarza
 • analizuje preferencje i satysfakcję cudzoziemców w zakresie żywienia w celu planowania żywienia zgodnie z ich oczekiwaniami i zwyczajami żywieniowymi
 • szkoli personel kuchenny Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia z zasad produkcji żywności w celu podniesienia ich kwalifikacji
 • bierze czynny udział we wdrażaniu systemu HACCP oraz w jego weryfikacji i ulepszaniu w celu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych w kuchni i magazynie Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
 • analizuje strukturę żywionych pod kątem ich wieku, płci, stanu fizjologicznego w celu opracowania odpowiednich jadłospisów
 • wspomaga Kierownika Punktu Żywienia w zakresie nadzoru nad parametrami jakościowymi przygotowywanych posiłków w celu zapewnienia prawidłowego żywienia osób osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ze specjalnością dietetyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie: technologia żywności, dietetyka
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: GHP, GMP, HACCP
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ