Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 85283

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Stanowisko usytuowane na pierwszym piętrze budynku. Do budynku wejście usytuowane jest na wysokim parterze, ze schodami.  Wewnątrz budynku nie ma windy. Brak utrudnień w dostępie do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach, przed wejściem głównym znajduje się winda.

Zakres zadań

 • wprowadza dane do systemu, na podstawie właściwych formularzy rejestracyjnych, w celu realizacji rejestracji kryminalnej i procesowej osób i postępowań, przestępstw i wykroczeń,
 • dokonuje sprawdzeń w systemie: osób, postępowań, rzeczy, przestępstw i wykroczeń oraz osób w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane pisemnie lub ustnie przez uprawnione podmioty i osoby, jak również funkcjonariuszy,
 • modyfikuje, zmienia, usuwa, na podstawie otrzymanej dokumentacji, wprowadzone do systemu rejestracje: kryminalną i procesową osób, przestępstw i wykroczeń oraz rzeczy w celu aktualizacji danych,
 • analizuje i weryfikuje w zakresie posiadanych uprawnień, formularze rejestrujące, pisma i telegramy, ujawnia niewłaściwie wypełnione dokumenty rejestrujące, w celu ich poprawy lub uzupełnienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowań administracyjnych,
 • Znajomość ustawy o Policji,
 • Obsługa komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ