Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 55487

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na pierwszym piętrze budynku. Do budynku wejście usytuowane jest na niskim parterze, bez schodów. Wewnątrz budynku jest winda. Brak utrudnień w dostępie do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań

  • Prowadzi rejestry, dzienniki korespondencyjne oraz inne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pracy kancelaryjnej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
  • Na bieżąco dostarcza korespondencję do Kancelarii Ogólnej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz do biura podawczego Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w Białymstoku.
  • Przygotowuje, przechowuje, a następnie przekazuje do archiwum akta spraw zakończonych celem zapewnienia właściwego przechowywania dokumentacji.
  • Rejestruje korespondencję przychodzącą i wychodzącą, przedkłada ją Komendantowi lub Zastępcy Komendanta do zapoznania w celu przekazania jej poszczególnym pracownikom Komisariatu zgodnie z dekretacją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów regulujących pracę kancelaryjno – biurową, umiejętność obsługi komputera
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ