Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137615

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na pierwszym piętrze budynku. Do budynku wejście usytuowane jest na niskim parterze.  Wewnątrz budynku jest winda. Brak utrudnień w dostępie do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań

 • Wprowadza dane do systemu, na podstawie właściwych formularzy rejestracyjnych, w celu realizacji rejestracji kryminalnej i procesowej osób , przestępstw i wykroczeń.
 • Modyfikuje, zmienia, usuwa, na podstawie otrzymanej dokumentacji, wprowadzone do systemu: kryminalną i procesową osób, przestępstw i wykroczeń oraz rzeczy w celu aktualizacji danych.
 • Dokonuje sprawdzeń w systemach: osób, postępowań, rzeczy, przestępstw i wykroczeń oraz osób w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane pisemnie lub ustnie przez uprawnione podmioty i osoby, jak również funkcjonariuszy.
 • Prowadzi inwentaryzację dokumentów niejawnych celem przekazania do archiwum.
 • Analizuje i weryfikuje w zakresie posiadanych uprawnień, formularze rejestrujące, pisma i telegramy, ujawnia niewłaściwie wypełnione dokumenty rejestrujące, w celu ich poprawy lub uzupełnienia.
 • Wprowadza do systemów informatycznych Policji wszczęcia dochodzeń celem aktualizacji baz danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Znajomość ustawy o Policji.
 • Znajomość Kodeksu karnego.
 • Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe