Praca: Starszy referent

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 125925

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym (8 godz.);
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
 • praca na parterze budynku w pomieszczeniu wyposażonym w biurko, krzesło obrotowe, komputer i szafę na dokumenty;
 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów, podłóg antypoślizgowych oraz pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

Zakres zadań

 • weryfikuje dane z postępowań przygotowawczych z informacjami wprowadzonymi do systemu ewidencyjnego czynności dochodzeniowo - śledczych SG
 • archiwizuje materiały z postępowań przygotowawczych
 • dokonuje wstępnej weryfikacji pod względem merytorycznym faktur i rachunków wystawianych w związku z prowadzonymi w POSG czynnościami dochodzeniowo - śledczymi i przedkłada właściwym przełożonym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zarządzenia nr 69 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i nadzorowania prowadzonych przez Straż Graniczną postępowań przygotowawczych, czynności postępowania przygotowawczego i postępowań sprawdzających.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność
 • Skrupulatność
APLIKUJ TERAZ