Praca: Starszy referent sekcja rachuby i płac - pion głównego księgowego

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Starszy referent sekcja rachuby i płac - pion głównego księgowego
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3334
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1. Terminowe zgłaszanie/wyrejestrowywanie, dokonywanie zmian danych osobowych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych żołnierzy niezawodowych OG oraz członków ich rodzin.2. Rzetelne prowadzenie konta płatnika składek oraz kont ubezpieczonych w ZUS w oparciu o system informatyczny PŁATNIK.3. Składanie zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, fundusz pracy i emerytur pomostowych za żołnierzy i pracowników wojska do SRiR.4. Weryfikacja zgłoszenia/wyrejestrowania żołnierzy TSW do ZUS na podstawie dostarczonych oświadczeń oraz aktualizacji zgłoszenia.5. Comiesięczne porównywanie ksiąg pomocniczych z księgą główną w zakresie składek ZUS.6. Składanie zapotrzebowań na środki pieniężne w zakresie ZUS.7. Archiwizowanie, znakowanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Systematyczne podnoszenie swojej wiedzy fachowej poprzez studiowanie obowiązujących przepisów oraz udział w organizowanych szkoleniach.9. Znajomość oraz przestrzeganie przepisów płacowych, w zakresie ZUS i innych obowiązujących aktów prawnych oraz instrukcji wewnętrznych.10. Bieżące informowanie Kierownika SRiP o wszelkiego rodzaju zaistniałych nieprawidłowościach, popełnionych błędach oraz przedstawianie opinii i wniosków.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie: - średnie staż pracy 3-letni, wyższe staż pracy nie wymagany;- biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Ms Office (Excel, Word);- samodzielność- dobra organizacja pracy własnejWYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): doświadczenie w pracy administracyjno biurowej obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem MS Office rzetelność, dokładność dyspozycyjność komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku