Praca: Starszy referent (sekcja gospodarki komunalnej i energetycznej - infrastruktura w infrastrukturze)

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Starszy referent (sekcja gospodarki komunalnej i energetycznej - infrastruktura w infrastrukturze)
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3292
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1) Znajomość obowiązujących przepisów, zarządzeń, rozkazów, wytycznych i innych dokumentów prawnych w zakresie swego działania oraz przestrzeganie ich w pełnionych czynnościach służbowych2) Sumienne, terminowe i staranne wykonywanie zadań oraz poleceń przełożonych w ramach działalności służbowej3) Utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami realizującymi zadania ZZ Granica w zakresie zadań Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej4) Składanie zapotrzebowań i zgłoszeń na podstawianie i serwisowanie urządzeń sanitarnych oraz odbiór odpadów komunalnych. Monitorowanie realizacji zleconych usług.5) Prowadzenie na bieżąco korespondencji dotyczącej realizacji składanych zapotrzebowań w zakresie urządzeń sanitarnych i odbioru odpadów komunalnych.6) Przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie terminowo odpowiedzi dotyczących funkcjonowania zabezpieczenia sanitarnego i odbioru odpadów komunalnych7) Rozliczanie mediów komunalnych i usług związanych z zajmowaniem obiektów cywilnych.8) Prowadzenie rozeznania rynku w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych i zabezpieczania urządzeń sanitarnych.9) Opracowywanie:a) Odpowiedzi na wpływające pisma w zakresie składanych zapotrzebowań przez jednostki realizujące zadania ZZ Granicab) Aktualizacji danych dotyczących zrealizowanych usług w zakresie zabezpieczenia sanitarnego i odbioru odpadów komunalnych.c) Analizy możliwości realizacji zapotrzebowań składanych przez jednostki realizujące zadania ZZ Granicad) Wyjaśnień podstawy dysponowania nieruchomościami zajmowanymi przez wojsko w związku z realizacją zadań ZZ Granica i prowadzenie stosownej ewidencji.e) Dokumentacji związanej z pozyskaniem i wykorzystywaniem dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie ZZ Granica.f) Protokołów z realizacji usługi zabezpieczenia sanitarnego i odbiorów odpadów komunalnych.g) Danych do meldunków w zakresie Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie: - średnie staż pracy 3-letni, wyższe staż pracy nie wymagany;- biegła obsługa komputera w środowisku Windows z podstawowym oprogramowaniem Ms Office (Excel, Word);- umiejętność pracy w zespole;- dobra organizacja pracy własnej;- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- zdolność analizy i syntezy informacji;- odporność na stres;- umiejętność pracy pod presją czasu;- zaangażowanie, sumienność;- odpowiedzialność, terminowość;- dyspozycyjność;- obsługa urządzeń biurowych.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 180 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku