Praca: Starszy księgowy

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 135217

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa - kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu - stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku - narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie - bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Stwierdza sprawdzenia i kwalifikacje do ujęcia w księgach rachunkowych dowodów księgowych (dekretacja).
 • Księguje operacje gospodarcze.
 • Bada prawidłowości zapisów na kontach ksiąg rachunkowych i ich zgodność z dokumentacją księgową.
 • Uzgadnia salda kont.
 • Przygotowuje dyspozycje (PK) przekazania środków na właściwe rachunki bankowe w przypadki niewłaściwego obciążenia konta wydatków budżetowych.
 • Sporządza polecenia księgowania (PK).
 • Dpkonuje systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych
 • Uzgadnia salda z kontrahentami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obsługi komputerowych programów księgowych
 • Znajomość rachunkowości
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi komputerowych programów księgowych
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności interpersonalne
APLIKUJ TERAZ