Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 121110

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


stres związany z wykonywanymi czynnościami,


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


prowadzenie samochodu służbowego,

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy z zakresu gospodarki transportowo – sprzętowej w Oddziale, w tym : ewidencja pojazdów, rejestracja, ubezpieczenia, nadzór nad obsługą techniczną, naprawami i remontami, nadzór nad prowadzeniem gospodarki transportowo – sprzętowej w Rejonach,
 • prowadzi sprawy i nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń technicznych i sprzętu będącego na wyposażeniu Oddziału,
 • prowadzi całokształt spraw związanych z gospodarką energetyczno – paliwową,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych
 • prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczenia posiadanego przez Oddział majątku,
 • przygotowuje wnioski oraz dokumenty do postępowań zgodnych z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość ustaw o ochronie środowiska w zakresie korzystania ze środowiska oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
 • znajomość zasad eksploatacji pojazdów,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • kompetencje: analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole, rzetelność i terminowość, Współpraca, Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ