Praca: Starszy inspektor

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 119778

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;


- praca w systemie jednozmianowym 8 godz.;


- praca w pomieszczeniach biurowych;


- praca na wysokości do 3 m;


- obsługa urządzeń biurowych;


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;


- brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;


- praca na pierwszym piętrze budynku bez windy.

Zakres zadań

 • administruje systemem teleinformatycznym odpowiadającym za planowanie służb funkcjonariuszy POSG w module dotyczącym danych etatowych oraz ruchów kadrowych w Oddziale celem właściwej realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne POSG
 • opracowuje i aktualizuje dokumentację związaną z przygotowaniem POSG do objęcia mobilizacją w zakresie przewidzianym dla Sekcji Organizacji i Naboru we współpracy z Wydziałem Granicznym celem osiągniecia gotowości do realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji
 • przygotowuje propozycje i wnioski organizacyjno – etatowe celem przedstawienia ich Komendantowi Oddziału
 • pobiera informacje o absencjach funkcjonariuszy oddziału z programu PUE ZUS
 • przyjmuje i dokonuje kontroli formalnej zaświadczeń i oświadczeń dotyczących przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich celem przekazania ich do pionu finansowego
 • pełni funkcję dublera administratora baz zbioru
 • zamieszcza dane dotyczące obsady i organizacji WKiSz na portalu SG w celu ich aktualizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o Straży Granicznej i przepisów wykonawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ