Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 117265

Warunki pracy

- Praca związana z przyjmowaniem, segregowaniem oraz wydawaniem przesyłek przechodzących przez Pocztę Specjalną KWP w Białymstoku;
- Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z sekretarkami komórek organizacyjnych KWP, pracownikami placówek Poczty Specjalnej innych komend wojewódzkich oraz jednostek terenowych garnizonu podlaskiego, z kurierami z Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku i z Wydziału Poczty Specjalnej Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP, z pracownikami operatorów pocztowych oraz pracownikami podmiotów zewnętrznych upoważnionych do korzystania z usług Poczty Specjalnej.
- Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku ze sporadycznym przemieszczaniem się do innych pomieszczeń w budynku KWP usytuowanych na I, II oraz III piętrze;
- Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, drukarka;
- Warunki dodatkowe: praca w godzinach 6:15 – 14:15
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, wysiłek fizyczny (przygotowywanie pakietów i worków z korespondencją)

Zakres zadań

 • Na podstawie wpisów w dedykowanych aplikacjach segreguje przyjęte przesyłki resortowe niejawne oraz jawne.
 • Na podstawie wpisów w dedykowanych aplikacjach przyjmuje przesyłki resortowe niejawne i jawne oraz przesyłki wysłane za pośrednictwem operatorów pocztowych.
 • Wydaje przesyłki resortowe niejawne i jawne oraz przesyłki odebrane od operatorów pocztowych.
 • Rozpakowuje pojemniki i pakiety przyjęte od kurierów poczty specjalnej w celu sprawdzenia czy ich zawartość jest zgodna z dołączonymi wykazami przesyłek niejawnych i jawnych oraz pakuje korespondencję do pakietów i pojemników przygotowując ładunek pocztowy i wydaje go kurierom.
 • Archiwizuje dokumentację pocztową, sporządza z wykorzystaniem stanowiska komputerowego dzienne sprawozdania obrotu korespondencji oraz dzienne i okresowe zestawienia obrotu przesyłek niejawnych i jawnych, a także zestawienia kosztów przesyłek nadawanych za pośrednictwem operatorów pocztowych.
 • Odbiera przesyłki listowe oraz paczki od operatorów pocztowych po uprzednim sprawdzeniu zgodności stanu faktycznego z załączonymi wykazami, nadaje wyżej wymienione przesyłki po określeniu ich wagi, wartości i opieczętowaniu oraz wpisaniu na odpowiednim wykazie.
 • Dostarcza i odbiera korespondencję z punktu wymiany znajdującego się w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.
 • Wykonuje prace kancelaryjno – biurowych w Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki KWP Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie braqnżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Znajomość podstaw z dziedziny ochrony informacji niejawnych
 • Wnikliwość i rzetelność
 • Duża dokładność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Spostrzegawczość i szybka orientacja
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Microsoft Office).
APLIKUJ TERAZ