Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 103525

Warunki pracy

Kontakt telefoniczny mailowy oraz osobisty z klientami zewnętrznymi (policjantami i pracownikami KWP oraz KMP/KPP woj. Podlaskiego).


Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku jednostki.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania i sporządza decyzje administracyjne w przedmiocie równoważników pieniężnych za brak i remont lokalu mieszkalnego.
 • Prowadzi sprawy mieszkaniowe oraz dokumentację z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
 • Prowadzi postępowaia i sporządza decyzje administracyjne w przedmiocie pomocy finansowej na budownictwo.
 • Realizuje zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej nałożonych na KWP w Białymstoku jako organowi II-giej instancji.
 • Sporządza wykazy należności na remont lokalu mieszkalnego oraz miesięcznych list należności za brak lokalu mieszkalnego i sprawdza je pod względem merytorycznym.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu rocznych planów zabezpieczania środków finansowych, dokonuje ich korekty w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz sporządza analizy i informacje dot. wydatków na potrzeby bieżące.
 • Rozpatruje uwagi i wnioski dotyczące spraw mieszkaniowych.
 • Prowadzi postępowania i sporządza decyzje administracyjne w przedmiocie tymczasowych kwater.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Komunikatywność
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów z zakresu gospodarki mieszkaniowej, prawa cywilnego i spółdzielczego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.
 • Dyspozycyjność
 • Kreatywność
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Znajomość programów komputerowych Word i Excel
APLIKUJ TERAZ