Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 87800

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa


- kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku


- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy


- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Księguje operacje gospodarcze.
 • Stwierdza sprawdzenia i kwalifikuje do ujęcia w księgach rachunkowych dowody księgowe (deklaracje).
 • Bada prawidłowości zapisów na kontach ksiąg rachunkowych i ich zgodności z dokumentacją księgową.
 • Uzgadniania salda kont.
 • Dokonuje systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych.
 • Uzgadniania salda z kontrahentami.
 • Przygotowuje dyspozycje (PK) przekazania środków na właściwe rachunki bankowe w przypadku niewłaściwego obciążenia konta wydatków budżetowych.
 • Sporządza polecenia księgowania (PK).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lu średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w księgowości
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Znajomość rachunkowości.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi programów księgowych
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Umiejętności interpersonalne.
APLIKUJ TERAZ