Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 85815

Warunki pracy

- praca terenowa: zakłady przetwórstwa i obrotu środków spożywczych, ubojnie zwierząt rzeźnych oraz miejsca odpraw urzędu celnego – w różnych warunkach pogodowych
 -  praca biurowa wykonywana w budynku przy ul. Antoniukowskiej 11
 -  praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


 -  kontakt z klientem zewnętrznym


-   budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności dla osób  na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy) natomiast brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób na wózkach inwalidzkich


 -  w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy


  - stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania   


  - konieczność czasowego przebywania w komorach chłodniczych

Zakres zadań

 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie
 • kontroluje prawidłowość klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych w systemie EUROP
 • wprowadza dane z dokumentacji pokontrolnej do Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy
 • dokonuje oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wydaje Świadectwa Jakości Handlowej
 • przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia dalszego postępowania administracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technologia żywności, towaroznawstwo, przetwórstwo spożywcze lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli lub w produkcji żywności
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i KPA
 • biegła obsługa komputera
 • zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odporność na stres
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych
APLIKUJ TERAZ