Praca: Starszy inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84741

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Praca wykonywana w siedzibie Urzędu i poza siedzibą Urzędu.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

 • Prowadzenie pojazdu służbowego kat. "B".

 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przygotowuje postępowania publiczne wyłączone z zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzi sprawy wynikające z zawartych umów, w tym na media dotyczących nieruchomości użytkowanych przez OUM w Białymstoku.
 • Prowadzi gospodarkę stemplami i naklejkami legalizacyjnymi według właściwości Wydziału Obsługi.
 • Określa potrzeby i planuje likwidację zbędnych lub zużytych składników majątku.
 • Prowadzi ewidencję składników majątku jednostki, karty ewidencji wyposażenia pracowników OUM w Białymstoku.
 • Prowadzi obsługę transportową jednostki organizacyjnej.
 • Prowadzi sprawy z zakresu inwestycji i remontów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjnym, gospodarczym lub realizacji inwestycji
 • Dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, m. in. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
APLIKUJ TERAZ