Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77128

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa,
Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy kadrowe wynikające ze stosunku pracy, a w szczególności: akta osobowe pracowników oraz przygotowuje dokumenty, związane z zatrudnianiem i odejściem z pracy w celu dokumentowania przebiegu zatrudnienia pracowników,
 • Monitoruje proces ocen członków korpusu służby cywilnej w celu weryfikacji prawidłowości, szczególnie terminowości ich przeprowadzenia,
 • Prowadzi ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy,
 • Prowadzi rekrutację kandydatów na wolne stanowisko pracy tj. przygotowywanie ogłoszeń o wolnym stanowisku pracy,
 • Prowadzi zadania z zakresu funkcjonowania systemu szkoleń w służbie cywilnej, opracowuje i wdraża rozwiązania w obszarze polityki szkoleniowej w służbie cywilnej;
 • Sporządza okresową obowiązującą sprawozdawczość w celu wypełniania obowiązujących przepisów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórce kadrowej
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej , ochrony danych osobowych, oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • komunikacja , myślenie analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ