Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73162

Warunki pracy


 • praca biurowa

 • praca w pomieszczeniu znajdującym się na III piętrze

 • narzędzia i materiały pracy: w szczególności komputer, niszczarka, drukarka

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy

 • pomieszczenia higieniczo-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń dla niewidomych

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemym

Zakres zadań

 • realizuje obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem niejawnych systemów teleinformatycznych
 • reaguje na zaistniałe incydenty teleinformatyczne, przeprowadza czynności wyjaśniające, sporządza dokumentację z zaistniałych incydentów
 • kontroluje komórki organizacyjne WSzW w Białymstoku w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych w oparciu o roczny plan kontroli
 • szkoli pracowników z zakresu bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie (preferowane informatyczne, teleinformatyczne lub pokrewne kierunki techniczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • wiedza z zakresu organizacji, funkcjonowania i zabezpieczenia systemów informatycznych
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "TAJNE" wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • umięjętność pracy na komputerze - dobra znajomość pakietu Office
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wymagane przepisami art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 5.10. 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie dla pełnomocników lub zastępców pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE" wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub wyrażenie zgody na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ