Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 55451

Warunki pracy

praca administracyjno – biurowa, doraźnie w terenie
- kontakt bezpośredni i telefoniczny funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz klientem zewnętrznym
- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku
- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy
- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • W oparciu o wyniki analiz zagrożeń występujących na terenie powiatów woj. podlaskiego, określanie kluczowych kierunków działań profilaktycznych na terenie województwa.
 • Przygotowywanie propozycji przedsięwzięć profilaktycznych rangi wojewódzkiej oraz definiowanie partnerów współodpowiedzialnych za ich realizację.
 • Współpraca z partnerami prowadzącymi działalność w obszarze zagrożeń, w tym z podmiotami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi.
 • Realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć krajowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, w tym zadań wynikających z rządowych, krajowych programów.
 • Współuczestniczenie w projektowaniu wymaganych ustawowo planów, programów i strategii zapobiegawczych.
 • Współpraca z mediami, w porozumieniu z oficerem prasowym, w tym przygotowywanie komunikatów i udzielanie wywiadów.
 • Projektowanie i realizowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki społecznej.
 • Nadzorowanie i udzielanie wsparcia merytorycznego jednostkom Policji województwa podlaskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność pracy z zespole
 • Komunikatywność oraz zdolność nawiązywania współpracy
 • Umiejętność analizy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad budowy programów profilaktycznych oraz ich realizacji
APLIKUJ TERAZ