Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 46519

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku
- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy
- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Naliczanie, sporządzanie i merytoryczne kontrolowanie list wypłat wynagrodzeń, uposażeń, nagród, odpraw i innych należności wynikających z przepisów szczególnych.
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń według składników istotnych dla obliczania płac.
 • Realizacja obowiązków płatnika w zakresie naliczania i potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
 • Prowadzenie na bieżąco ewidencję podatkową.
 • Wystawianie rocznych informacji podatkowych.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • Prowadzenie ewidencji zatrudnienia w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce finansowo - księgowej
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i płac
 • Znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności interpersonalne
APLIKUJ TERAZ