Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 135438

Warunki pracy

- Kontakt osobisty i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami komórek organizacyjnych urzędu.


- Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku jednostki
w pomieszczeniu biurowym.
- Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe.
- Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.
- Bariera architektoniczna – w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Prowadzi okresową i doraźną sprawozdawczość rzeczowo – finansową wydziału oraz gromadzi dane z działalności inwestycyjno – remontowej oraz innych obszarów działalności wydziału.
 • Dokonuje bieżącej analizy wydatków w poszczególnych pozycjach analitycznych budżetu wydziału oraz sporządza miesięczne zapotrzebowanie na środki budżetowe związane z terminowymi oraz bieżącymi wydatkami wydziału.
 • Sporządza wydziałowe plany rzeczowo – finansowe i zamówień publicznych oraz ich korekty.
 • Sprawdza dokumenty finansowe w zakresie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych (faktury, rachunki) pod względem merytorycznym.
 • Opracowuje wnioski do komórki finansowej KGP o dodatkowe zasilenie pozycji budżetowych obsługiwanych przez wydział w zakresie działalności inwestycyjno – remontowych).
 • Identyfikuje potrzeby szkoleniowe policjantów i pracowników Policji, opracowuje harmonogram przedsięwzięć w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego Wydziału, sporządza wykaz potrzeb Wydziału w zakresie organizacji przedsięwzięć szkoleniowych, tj. zajęć doskonalących teoretycznych, praktycznych oraz warsztatów, niezbędnych do ujęcia w Rocznym Planie Doskonalenia Lokalnego KWP w Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Znajoność przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność korzystania z pakietu MS Office
 • Zdolności analityczne
 • Interpretacja przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamóień publicznych
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy zespolowej
 • Znajomość przepisów Ustawy o slużbie cywilnej.
APLIKUJ TERAZ