Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 129968

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa - kontakt bezpośredni i telefoniczny z kontrahentami, funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu - stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku - narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy - bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Sporządza polecenia przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe.
 • Rozlicza delegacje służbowe.
 • Nalicza wynagrodzenia biegłym.
 • Kontroluje zgodność dokonywanych operacji gospodarczych z planem finansowym.
 • Sporządza rejestry wydatków dokonywanych na rzecz komend powiatowych i miejskich pod dokumenty przekazywane do wypłaty.
 • Nalicza i potrąca podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów podlegających opodatkowaniu.
 • Uzgadnia rozrachunki z kontrahentami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
APLIKUJ TERAZ