Praca: Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 120006

Warunki pracy


 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

 • Praca w zespołach kontrolnych.

 • Kontakty z uczestnikami procesu budowlanego oraz stronami postępowań administracyjnych.

 • Praca przy komputerze.

 • Praca w Korpusie Służby Cywilnej.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli budów i robót budowlanych.
 • Prowadzenie kontroli utrzymania obiektów budowlanych.
 • Sprawdzanie dokumentów dot. rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz wniosków w sprawie pozwoleń na użytkowanie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i skargowych.
 • Analiza zatwierdzonych projektów budowlanych oraz przyjmowanych zgłoszeń wydanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane.
 • Znajomość Prawa budowlanego i ustawy Prawo o wyrobach budowlanych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ