Praca: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 117036

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na czwartym piętrze budynku. Do budynku wejście usytuowane jest na niskim parterze, ze schodami. Wewnątrz budynku jest winda.

Zakres zadań

 • rejestruje korespondencję będącą w obiegu w celu zapewnienia właściwej realizacji zasad pracy kancelaryjno- biurowej
 • wpisuje sprawy ostatecznie zakończone w przeznaczonych do tego dziennikach w celu zapewnienia porządku związanego z obiegiem dokumentacji
 • gromadzi i aktualizuje przepisy prawne wpływające do wydziału w celu umożliwienia bieżącego zapoznawania z nimi wskazanych funkcjonariuszy i pracowników
 • przygotowuje do archiwizacji dokumentację własną, przyjmuje uporządkowane dokumenty od współpracowników, a następnie przekazuje je do Składnicy Akt KMP w Białymstoku w celu dalszego przechowywania dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji
 • rejestruje książki, rejestry, dzienniki w odpowiednich zbiorach w celu zapewnienia porządku związanego z obiegiem dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących pracę kancelaryjno – biurową, ustawy o Policji
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ