Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 79639

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa,
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Stanowisko usytuowane jest na II piętrze budynku jednostki.
Bariera architektoniczna: brak windy.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


 

Zakres zadań

 • Dochodzenie należności jednostki.
 • Kompletowanie dokumentacji dotyczącej ulg w spłacie nieopodatkowanych należności w charakterze publiczno – prawnym.
 • Przygotowywanie wytycznych, zaleceń do jednostek z zakresu realizowanych dochodów budżetowych.
 • Prowadzenie rejestrów upomnień i tytułów wykonawczych.
 • Kontrolowanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych, które stanowią podstawę naliczenia wierzytelności.
 • Sporządzanie informacji i analizy z zakresu dochodzonych wierzytelności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, kpa oraz innych właściwych materialnych przepisów prawa.
 • Umiejętności interpersonalne: praca w zespole, przekazywanie jasnych, przejrzystych informacji.
 • Umiejętność asertywności i argumentowania kwestii drażliwych.
 • Umiejętność negocjacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu spraw związanych z inwentaryzacją, windykacją należności Skarbu Państwa.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz administrowania danymi.
APLIKUJ TERAZ