Praca: Specjalista

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 79083

Warunki pracy


 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą.

 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.

Zakres zadań

 • Zastępuje Głównego Księgowego Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.
 • Prowadzi konta ksiąg rachunkowych (kwalifikuje do ujęcia w księgach rachunkowych, księguje operacje gospodarcze, bada prawidłowości zapisów na kontach ksiąg rachunkowych, uzgadnia obroty i salda).
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty księgowe oraz kwalifikuje je do wypłaty.
 • Dokonuje kontroli terminowości zapłat i prowadzi działania związane z dochodzeniem należności (wystawia wezwania do zapłaty i noty odsetkowe w stosunku do kontrahentów zalegających z płatnościami).
 • Wystawia dyspozycje przekazania środków i poleceń księgowania.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i informacje z zakresu dochodów budżetowych i wydatków.
 • Prowadzi rejestr zakupów i sprzedaży VAT oraz sporządza deklaracje podatkowe w celu rozliczenia jednostki z Urzędem Skarbowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości, najlepiej w jednostce budżetowej.
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS, Urzędu Skarbowego
 • Biegła znajomość obsługi komputera, oprogramowania biurowego m. in.: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i odpowiedzialność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu TREZOR
 • Znajomość zintegrowanych programów finansowo-księgowych
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ