Praca: Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 78951

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Organizuje obieg dokumentacji w formie elektronicznej w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku z poziomu sekretariatu, obsługuje korespondencję w systemach informatycznych
 • Analizuje i weryfikuje potrzeby szkoleniowe, dobiera uczestników szkolenia w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku wraz z podległymi delegaturami i oddziałami celnymi
 • Prowadzi sprawy kadrowe funkcjonariuszy pracowników urzędu, w tym m. in. proces przyznawania dodatków kontrolerskich, zmiany miejsca pełnienia służby, analizuje i weryfikuje poprawność wniosków składanych przez kierowników komórek organizacyjnych w powyższym zakresie
 • Koordynuje obieg poleceń wyjazdów służbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja własnej pracy
 • Znajomość MS Office – w szczególności MS Excel
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ