Praca: Specjalista

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 62172

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu;
- praca w systemie jednozmianowym (8 godz.) przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- kontakt z interesantami;
- realizacja zadań służbowych pod presją czasu;
- obsługa urządzeń biurowych takich jak komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka, telefon;
- praca na wysokości do 3 m;
- w budynku brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchym;
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku bez windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości celem uzyskania informacji o ich ilości i aktualnym stanie z uwzględnieniem zmian wynikających z prowadzonych robót budowlanych, a także pod kątem ich przeznaczenia i przydatności dla potrzeb służbowych oraz ustalenia dokładnych granic geodezyjnych tych nieruchomości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego;
 • analizowanie protokołów przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w celu sporządzenia wykazu niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych;
 • obliczanie kosztów wytworzenia energii cieplnej przez kotłownie znajdujące się w obiektach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej celem ustalenia stawek opłat za c.o. i ciepłą wodę użytkową;
 • przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów o nabycie, czasowe pozyskanie, zbycie nieruchomości celem prowadzenia prawidłowej gospodarki nieruchomościami w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w utrzymaniu obiektów budowlanych, gospodarce nieruchomościami.
 • Znajomość stosowania w praktyce ustaw o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowalnego wraz z aktami wykonawczymi
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i geodezyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ