Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 55583

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Głównie praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu.Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na parterze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; obsługa komisji przetargowych oraz dokumentowanie postępowań (opracowywanie protokołów z postępowań przetargowych).
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie oraz uczestnictwo w postępowaniach dotyczących wydatków publicznych do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi w RDOŚ procedurami.
 • Opracowywanie planów zamówień publicznych i ich aktualizacja.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych oraz innych wynikających z zadań wydziału.
 • Dokonywanie zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie Regionalnej Dyrekcji.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu
 • rzetelność, dokładność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa cywilnego
 • znajomość orzecznictwa i literatury z zakresu zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ