Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 55450

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z kontrahentami, funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu
- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku
- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy
- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Sporządzanie poleceń przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych.
 • Rozliczanie delegacji służbowych.
 • Naliczanie wynagrodzeń biegłym.
 • Kontrolowanie zgodności dokonywanych operacji gospodarczych z planem finansowym.
 • Sporządzanie rejestrów wydatków dokonywanych na rzecz komend powiatowych i miejskich pod dokumenty przekazywane do wypłaty.
 • Naliczanie i potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów podlegających opodatkowaniu.
 • Uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze administracji publicznej w komórce finansowo-księgowej
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
APLIKUJ TERAZ